Thành lập công ty đăng ký ở đâu?

Khi bạn có ý định thành lập công ty của riêng mình, không chỉ có ý tưởng và vốn là những yếu tố làm chúng ta cần phải lưu tâm mà thủ tục thành lập công ty cũng là một vấn đề nan giải đối với ai lần đầu thành lập công ty, phải chuẩn bị giấy tờ ra sao? Điều kiện thế nào? Và nhất là phải thành lập công ty ở Đà Nẳng thì đăng ký ở đâu?
Hiện nay, pháp luật hiện hành có quy định về việc thành lập công ty thì cần phải nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tới cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh được tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và ở quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.
Nơi đăng ký thành lập doanh nghiệp
Căn cứ theo nghị định 43/2010/NĐ-CP có quy định các loại cơ quan đăng ký kinh doanh bao gồm:
Ở cấp tỉnh: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi chung là Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh).
Riêng ở các thành phố lớn như Đà Nẵng, có thể thành lập công ty thêm một hoặc hai cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và được đánh số theo thứ tự.
Ở cấp Quận (huyện) : Thành lập Phòng Đăng ký kinh doanh tại các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh có số lượng hộ kinh doanh và hợp tác xã đăng ký thành lập mới hàng năm trung bình từ 500 trở lên trong hai năm gần nhất.
Như vậy để đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, công ty của mình, bạn cần làm việc với phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh thành phố nơi định đặt trụ sở.

Cảm ơn quý khách đã đọc bài viết "thành lập công ty đăng ký ở đâu", trong trường hợp trao đổi chi tiết thêm hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng chúng tôi, hãy liên hệ qua email “admin@nhatviet.com.vn” hoặc Hotline 0905 430 439 (Zalo) - Điện thoại : 02363 608 979