[/b]
[/b]
Xem thêm: http://vxtcollege.edu.vn/tong-hop-nh...ong-the-bo-qua
Định hướng của ngành CNTT
Sinh viên ngành công nghệ thồng tin sau khi được đào tạo khối kiến thức cơ sở sẽ được chọn một trong những hướng sau:
- Ứng dụng CNTT vào phân tích định lượng doanh nghiệp.
- Ứng dụng CNTT vào quản lý, giám sát hoạt động doanh nghiệp.
- Ứng dụng CNTT truyền thông xã hội và công nghệ web.
- Ứng dụng CNTT vào tài nguyên, môi trường và địa lý.
5. Cơ hội việc làm ngành Công nghệ thông tin

Cơ hội việc làm luôn rộng mở với ngành CNTT
Chọn học ngành Công nghệ thông tin bạn sẽ có nhiều cơ hội việc làm trải dài ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: kinh doanh, y tế, game, tài chính, viễn thông…nên từ đó cũng có nhiều lựa chọn trong việc phát triển sự nghiệp.
Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể phụ trách các công việc sau:
- Kỹ sư thiết kế, xây dựng cũng như quản lý các dự án nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ thông tin, chủ yếu trong lĩnh vực dữ liệu không gian-thời gian (địa lý, tài nguyên, môi trường, viễn thám. . .).
- Kỹ sư vận hành, quản lý, giám sát; phân tích và phát triển các ứng dụng Công nghệ thông tin tại các doanh nghiệp.
- Trở thành kỹ sư chuyên khai thác dữ liệu, thông tin ứng dụng cho các doanh nghiệp trong vấn đề phân tích định lượng, nâng cao hiệu suất kinh doanh và ra quyết định.
- Kỹ sư xây dựng, phát triển các ứng dụng về lĩnh vực truyền thông xã hội và công nghệ Web, một trong những lĩnh vực nóng của Công nghệ thông tin.
Mức lương dành cho các công việc liên quan của ngành Công nghệ thông tin luôn luôn ở mức từ khá đến cao. Không những thế bạn còn có nhiều cơ hội làm việc ở nước ngoài vì kiến thức bạn được học về cơ bản đều có thể sử dụng ở bất kỳ đâu trên thế giới.
[/b]