Bản thảo chính là nhân tố đầu tiên làm nên sự khác biệt của dịch thuật công chứng. Khác với những bản thảo của dịch ngôn ngữ anh hay chuyên ngành kỹ thuật, thì bản thảo công chứng sẽ không khiến bạn phải mất thời gian dịch. Lý do đơn giản vì nó thuộc các loại chứng từ, sơ yếu lý lịch, thủ tục hành chính đi nước ngoài…..thường có dung lượng ít, độ dài ngắn.
dich thuat tieng han
Tuy nhiên thời gian mà bạn phải đầu tư cho những bản thảo này chính là ở quá trình để nó có được một bản dịch thành công, chính xác, đảm bảo đúng và đủ. Vì tài liệu kiểu này là những giấy tờ cần đến sự chứng thực, con dấu đỏ của các cơ quan liên quan.
Quy trình làm việc của dịch thuật công chứng
dịch thuật tiếng trung
Như đã nói ở trên, dịch thuật công chứng có tính chất bản thảo khác với dịch thuật nói chung, nên quy trình làm việc cũng khác biệt.

Thay vì việc một biên dịch viên sẽ đảm nhận bản thảo đó từ đầu đến cuối, chỉ ngồi một chỗ làm việc với con chữ, thì người dịch công chứng sẽ phải chuyển những tài liệu đó đến cơ quan liên quan xin xác nhận, sau khi đã dịch xong, xác nhận có dấu đỏ thì bản dịch đó mới được xem là hoàn thành.

Vì điều này mà dịch công chứng luôn coi trọng tiêu chuẩn chính xác tuyệt đối, không những những hình thức dịch khác là giữa bản gốc và bản dịch cho phép có sự sai lệch, gần nghĩa. Thì bản dịch công chứng luôn luôn là sự ăn khớp đến từng con số giữa hai bản.

View more random threads: