Có ít nhiều khái niệm về văn hóa doanh nghiệp, nhưng tựu chung, văn hóa truyền thống công ty rất có thể được định nghĩa là “tập hợp các giá trị và chuẩn mực về ý thức, hành động, cách thức có sự nhận thức và định hướng tư duy được mỗi cá nhân trong công ty cùng công nhận, tâm lý và hành động như một thói quen.”

văn hóa truyền thống doanh nghiệp y như tính cách và đời sống tinh thần của con người, ảnh hưởng tác động đến lối sống, hành vi của người đó. xây dựng văn hóa truyền thống công ty ra quyết định sự thành bại và tồn tại vĩnh viễn của mỗi công ty.

Với tầm quan trọng như thế, làm thế nào để thiết kế văn hóa nội bộ khi chúng ta vốn xa lạ với khái niệm này? https://timviec365.net/ nhắc nhở cho bạn 3 bước cơ bản như sau:Tìm hiểu những nhân tố ảnh hưởng tác động đến kế hoạch doanh nghiệp

cân nhắc có yếu tố nào làm đổi mới chiến lược công ty trong tương lai như: phương châm, Tam đối, nguồn lực và hiện trạng, không gian hoạt động và kinh doanh, sau cùng là thời giờ và thời gian ấn hạn

Xác định đâu là giá trị cốt lõi làm cơ sở cho thành công

đó là bước cơ bản nhất để xây dựng văn hoá công ty. các giá trị cốt lõi phải là những giá trị không mờ nhòa theo thì giờ và là trái tim vàlinh hồn của công ty.

Thiết kế tầm nhìn mà công ty sẽ vươn tới

Góc nhìn chính là bức họa lý tưởng về doanh nghiệp trong tương lai. góc nhìn đó chính là định hướng để thiết kế văn hoá công ty. rất có khả năng công ty mà ta hy vọng thiết lập hoàn khác lạ so với công ty hiện chính bản thân đang xuất hiện.

Đánh giá và nhận định văn hóa lúc này và xác định các yếu tố văn hoá nào cần đổi mới

Sự đổi mới hoặc là thiết lập văn hoá công ty thường bước đầu bằng sự việc đánh giá và nhận định tìm hiểu văn hoá lúc này như thế nào và kết hợp với kế hoạch cải cách và phát triển công ty. đánh giá và nhận định văn hoá là một trong những việc cực kỳ gian truân vì văn hoá thường khó thấy và dễ nhầm lẫn về tiêu chí nhận định và đánh giá. các ngầm định không nói ra hay là không viết ra thì càng khó đánh giá. thông thường con người hoà chính mình trong văn hoá và không có thấy gì được sự sống sót khách quan của nó.

Thu hẹp khoảng cách những gì chúng ta hiện có và những gì chúng ta sẽ có

Khi bạn đã xác định được một văn hoá lý tưởng cho công ty chính bản thân mình và đã có sự thấu hiểu về văn hoá đang sinh tồn trong doanh nghiệp chính bản thân mình. trong thời điểm này sự chú ý tiếp theo sau vào việc làm thế nào để thu hẹp khoảng cách trong những giá trị chúng ta hiện có và những giá trị tất cả chúng ta hi vọng. các khoảng cách này nên đánh giá theo 4 tiêu chí: đẳng cấp thao tác làm việc, đưa ra quyết định, tiếp xúc, đối xử.

Định vị tầm quan trọng của lãnh đạo trong công việc dẫn dắt thay đổi văn hóa truyền thống

Lãnh đạo đóng vai trò cực kỳ quan trọng cho sự thiết kế văn hoá. Lãnh đạo là người đề xướng và hướng dẫn các nỗ lực thay đổi. Lãnh đạo chịu trách nhiệm thiết kế góc nhìn, truyền bá cho nhân viên hiểu đúng, lòng tin và cùng nỗ lực để kiến tạo. Lãnh đạo cũng đóng vai trò quan trọng trong các công việc xua tan các mối thấp thỏm và thiếu đáng tin cậy của nhân viên cấp dưới.

Lên kế hoạch tiên hành

Khi khoảng cách đã được xác định thì việc tiếp theo là soạn thảo một kế hoạch hành vi bao gồm những định hướng, sinh hoạt, thời gian, điểm mốc và trọng trách cụ thể. Cái gì là ưu tiên? Đâu là nơi tất cả chúng ta cần chú tâm vào nỗ lực? Cần những lực lượng lao động gì? Ai chịu trách nhiệm về các công việc cụ thể? thời gian ấn hạn hoàn thành?

Tạo động lực cho sự đổi mới

Phổ cập nhu cầu thay đổi, chiến lược hành động và động viên tinh thần, tạo động lực cho việc đổi mới. Sự đổi mới sẽ bị đến đời sống nhân viên cấp dưới. Họ cần được biết sự thay đổi đó đưa về điều tốt đẹp cho họ. Sự động viên, khuyến khích sẽ đơn giản dễ dàng hơn khi mọi người được biết tầm quan trọng của chính mình là đóng góp và xây dựng tương lai doanh nghiệp.

Khuyến khích động viên nhân viên trước các lợi ích của việc thay đổi

Nhận biết các trở ngại và vì sao từ chối thay đổi và kiến tạo những chiến lược để đối phó. lôi cuốn mọi cá nhân thoát ra khỏi vùng dễ chịu và thoải mái của chính bản thân mình là một trong những việc làm không dễ. bởi vậy người lãnh đạo phải khích lệ, động viên và chỉ cho nhân viên cấp dưới thấy lợi ích chính họ tăng lên trong quá trình đổi mới.

Thiết kế khối hệ thống khen thưởng hợp với văn hoá doanh nghiệp

Thể chế hóa, mô hình hóa và củng cố sự đổi mới văn hóa. các hành động, quyết định của lãnh đạo phải trình bày là mẫu hình cho nhân viên noi theo và phù hợp với mô hình văn hoá đã thiết kế. Trong gia đoạn những hành động theo mẫu hình lý tưởng rất cần được khích lệ, động viên. hệ thống khen thưởng phải được gia công hợp với mô hình kiến tạo văn hoá doanh nghiệp.

Đánh giá và nhận định duy trì giá trị cốt lõi

Liên tiếp nhận định văn hóa truyền thống doanh nghiệp và xây dựng những chuẩn mực mới về không ngừng học hành và thay đổi. Văn hoá chưa phải là không thay đổi bởi thế khi ta đã thiết kế được một văn hoá hợp lý thì việc quan trọng là thường xuyên nhận định và duy trì những giá trị tốt. Truyền bá các giá trị đó cho nhân viên cấp dưới mới.

Tóm lại, thiết lập văn hóa truyền thống doanh nghiệp không đơn thuần là liệt kê ra các giá trị chính mình mong muốn mà đòi hỏi sự nỗ lực của cả các thành viên, sự khởi xướng, cổ vũ, động viên của lãnh đạo. Với cách hiểu chuẩn chỉnh toàn diện về văn hóa truyền thống công ty và với mười một bước cơ bản này sẽ giúp các công ty từng bước một xây dựng thành công xuất sắc văn hoá cho chính bản thân mình.