Ngành Dược là ngành hot nhất hiện nay với sự quan tâm và chú trọng đầu tư nên ngành này có nhiều sự thay đổi đáng kể. Chú tọng hơn trong ngành với chất lượng và quá trình giảng dạy và chất lượng ra trường của sinh viên . Thông tin mới nhất gần đây là ngành y sẽ không sử dụng bằng trung cấp trong năm 2021, vơi tiêu chuẩn của ngành với những kiến thức trung cấp và một số kỹ năng chưa đáp ứng đủ phục vụ cho công việc. Còn ngành Dược không thấy nói gì có nghĩa bằng trung cấp ngành Dược có thể dùng bình thường trong công việc.
Một số trường vẫn mở hệ trung cấp và đào tạo với chương trình giảng dạy của bộ sau khi học xong hệ trung cấp có thể tạo điều kiện cho sinh viên học liên thông lên hệ cao đẳng nếu như sinh viên có nhu cầu. Luôn tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên theo học để tích lũy thêm kiến thức chuyên môn và bằng cấp cho cơ hội công việc về sau
Ngành Dược là ngành có cơ hội mở rộng việc làm nhất là khi bạn có năng lực và chuyên môn tốt thì không gì bằng. Bạn có thể làm việc tại các công ty nước ngoài hoặc vào các viện nghiên cứu của nhà nước. Trong quá trình làm việc bạn cần phải tích lũy thêm kiếm thức chuyên môn để có thể mở rộng cơ hội việc làm không cần nhờ tới ai hay cần tiền chạy việc các thứ cho bản thân
Trường cao đẳng dược hà nội ngoài đào tạo hệ cao đẳng ra trường còn mở hệ trung cấp đào tạo cho những sinh viên có nguyện vọng theo học. Sau khi học xong hệ trung cấp trường tạo điều kiện cho sinh viên học liên thông lên cao đẳng. Chương trình học liên thông sẽ rút ngắn thời gian học hơn cho sinh viên vào chất lương trình trình học vẫn vậy, vẫn đảm bảo kiến thức chuyên môn để sinh viên ra trường dễ dàng thích nghi với công việc khi công tác. Trong trường các thiết bị phòng thực hành hay phòng học, cơ sở giảng dạy được trang bị đầy đủ phục vụ cho sinh viên học tập tốt.